IT Due Diligence

Data2Decide ondersteunt organisaties die willen investeren in een bedrijf, of het zelfs willen overnemen, bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Voornamelijk  IT kosten worden vaak niet aan een nader onderzoek onderworpen. Een analyse in termen van % IT kosten van de bruto omzet wordt vaak als voldoende geacht.

Daarmee laten bedrijven die op overnamepad zijn, of investeerders, een belangrijke analyse liggen. Immers, de kosten die in de boekhouding staan vertellen lang niet alles. Hoe staat het met het volgende:

  • Wat wordt gedaan om de IT kosten te beheersen?
  • Wat is de kwaliteit van de IT documentatie?
  • Hoe is IT Governance ge├»mplementeerd?
  • Wat is de technische achterstand van de IT omgeving?
  • Zijn er mogelijke besparingen op lopende contracten en/of interne IT kosten?

Data2Decide helpt met het naar boven halen van informatie om hier duidelijkheid in te verschaffen en gerichte adviezen te kunnen geven.