IT Kostenvergelijking

Wanneer Data2Decide een benchmarkonderzoek doet naar de hoogte van de IT-kosten, wordt gekeken naar waar en in hoeverre deze afwijken ten opzichte van vergelijkbare organisaties. De afwijking in de interne IT-kosten en anderzijds in de uitbestede diensten wordt teruggekoppeld.


Hierbij maakt Data2Decide onderscheid tussen IT-infrastructuur kosten (waaronder hardware), applicatiekosten (softwarelicenties en -onderhoud), FTE’s (technisch beheer, applicatiebeheer, functioneel beheer etc.) en regiekosten.

Klanten krijgen hierdoor inzicht in hun eigen IT-kosten ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Niet alleen besparingspotentieel per dienst wordt duidelijk, ook zal Data2Decide aanbevelingen doen over de FTE-verdeling en over afspraken met leveranciers, waardoor nog meer efficiëntie en transparantie gecreëerd wordt.