IT Inkoop

Zodra besloten is om IT diensten extern in te kopen gaat de organisatie op zoek naar de juiste leverancier met de juiste prijs, die in staat is om de gevraagde IT diensten te leveren. Data2Decide ondersteunt bij het selecteren van de juiste leverancier en bij het afsluiten van een transparant en duidelijk contract, zowel voor uw organisatie als voor de leverancier. We bieden een volledige dienst die van begin tot eind van het inkooptraject ondersteunt. Ook bestaat de mogelijkheid om één of meerdere onderdelen van onze dienst af te nement om een transparant en duidelijk contract met de juiste leverancier af te sluiten.


Data2Decide kan u ondersteunen in de volgende fases, waar we graag meer over vertellen.

  • Voorbereiden van de functionele/technische uitvraag
  • Voorbereiden van de financiële uitvraag
  • Vaststellen van het budget/prijsdoel
  • Ondersteuning tijdens de Q/A sessies met leveranciers
  • Beoordelen van de functionele/technische en financiële beantwoording
  • Vergelijken van aanbiedingen
  • Het voorbereiden van een transparant en duidelijk contract